Ak máte záujem o ďalšie informácie, prípadne o mláďa z nášho odchovu kontaktujte nás emailom
Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom nášho Facebook profilu