Ara Ararauna - 2022

Odchov: 3   
samica: 1
samec: 2

K odberu: 2x samec
 

Dátum vyliahnutia: júl 2022

Označenie: uzatvorený krúžok

Odchov: pod rodičmi

Určenie pohlavia: analýza DNA - certifikát

Vyšetrenia chorôb /PBFD, Avian Polyomavirus/: negatívne - certifikát

Cena:  950 €  (kontaktujte nás)

 

Popis:  Mláďatá sú odchované pod rodičmi až do opustenia búdky a osamostatnenia. Ideálne do chovu. Aklimatizované a adaptované na prostredie. Prijímajú všetku podávanú stravu: ovocie, zeleninu, orechy, zrninové zmesy a granule. Kŕmené kvalitným krmivom. Odber možný ihneď.