ARA ARARAUNA - 2023

Odchov: 2   
samica: 1
samec: 1

K odberu: 0
 

Dátum vyliahnutia: apríl 2023

Označenie: uzatvorený krúžok

Odchov: pod rodičmi

Určenie pohlavia: analýza DNA - certifikát

Vyšetrenia chorôb /PBFD, Avian Polyomavirus/: negatívne - certifikát

Cena:  predaná  (v prípade záujmu o predbežnú rezerváciu ďalšieho odchovu nás kontaktujte)

 

 

Popis:  Mláďatá sú odchované pod rodičmi až do opustenia búdky a osamostatnenia. Ideálne do chovu. Aklimatizované a adaptované na prostredie. Prijímajú všetku podávanú stravu: ovocie, zeleninu, orechy, zrninové zmesy a granule. Kŕmené kvalitným krmivom. Odber možný ihneď.