Ara červenoramenný amazonský

 

Stránka o tomto druhu je v príprave