Ara červenoramenný venezuelský

 

Stránka o tomto druhu je v príprave