ary ararauny

Vicky a Arthur

prvý obyvatelia našich voliér


Obaja narodený v lete 2005 v Českej republike. Až do svojho umiestnenia vo voliére sme ich chovali v rodinnom dome v klietke Kings Cages 506. Je to najväčšia klietka z ponuky ale pre chov dvoch jedincov ararauny nedostatočná. Hoci boli ary púšťané aby si pretiahli krídla, priestor na lietanie nemali. Žiaľ stavba voliér sa komplikovala po každej stránke a tak ary strávili v klietke, ktorá mala byť dočasným riešením dlhú dobu. V apríli 2008 sa nám podarilo dokončiť aspoň vnútorné voliéry a ararauny sa stali ich prvými nájomníkmi.


V júli 2012 sa im vyliahli ich prvé dve mláďatá, ktoré samostatne dokrmovali až do ich úplného osamostatnenia. Odvtedy nám hniezdia pravidelne každý rok. KeĎže sú to spoľahlivý rodičia, odchov nechávame výhradne na nich. Za 12 rokov nám vyviedli (až na bidlo) 36 mláďat.